EN HK$
U


Dermalogica是由美國國際皮膚研究學院研製出來的,並揉合東方中醫的面部反射區診斷而成。

美容師可以透過“Face Mapping™面形映像”獨特的皮膚分析技巧,達致專業的皮膚護理療程及配合客人家居護理產品的目的。

“Face Mapping™面形映像” 是將面部和頸部分為14區,每一區代表身體不同器官的反射區,美客師會利用鏡面反影,及其專業知識,逐吋細閱及診斷潛伏性的皮膚問題。 

                                          

: